Testimonia workshops

De CRA workshop is erg leerzaam, inspirerend en geeft nieuwe inzichten en handvatten om met cliënten aan de slag te gaan. De stof wordt op een erg leuke, enthousiaste en motiverende wijze door Hendrik gepresenteerd en is tevens wetenschappelijk onderbouwd. Er is voldoende ruimte voor discussie en eigen inbreng en er wordt voldoende tijd genomen voor het oefenen met de verschillende CRA modules.

Maaike Habra, Psycholoog Novadic-Kentron

Op 17-18-19 augustus 2011 heb ik deel genomen aan de CRA workshop, gegeven door Hendrik Roozen. Het team waar ik als behandelcoördinator werk gaat patiënten behandelen conform methodische aanpak van de CRA. De workshop is een goed samengaan van wetenschappelijke onderbouwing, vertaling naar de verschillende methodische uitgangspunten, daaruit voortvloeiend de behandelprotocollen en een eerste oefening in het toepassen van de protocollen. Ook de workshop kent een duidelijk protocol, maar wel met ruimte om zo goed mogelijk in te vlechten bij het belang van de groep die getraind wordt. Wat ik vooral leer is dat het effect van de CRA niet zozeer zit in het leren toepassen van een protocol of interventie, maar in leren denken en handelen vanuit het methodisch concept. Dat vraagt tijd en energie maar levert op dat daardoor een protocol/interventie veel vanzelfsprekender uitgevoerd wordt. Meer doorleving, meer kwaliteit, meer resultaat. Of om het in CRA termen uit te drukken: meer bekrachtiging voor de behandelaar die dit nodig heeft in het optimaal vinden van bekrachtigers voor zijn of haar patiënt.

Hans Aalders, Behandelcoördinator IrisZorg, polikliniek Tiel

Sinds augustus 2011 ben ik werkzaam bij Plan Morgen. Een nieuw onderdeel van Iriszorg dat kortdurende behandeling in de vorm van coaching en trainingen biedt aan de werkende middenklasse met alcohol en/of middelen problematiek. Binnen Plan Morgen wordt er al volop met de CRA methodiek gewerkt. Ondanks dat ik door het werken bij Plan Morgen al kennis had van de CRA vond ik het erg interessant en goed om de training te volgen. In de training is de kern, de onderzochte effectiviteit en de verschillende componenten van de CRA duidelijk uitgelegd en was er ruimte om te oefenen met verschillende onderdelen van de CRA. Naast het praktisch leren door te oefenen met collega’s van verschillende instellingen en disciplines vond ik tevens de manier van trainen van Hendrik Roozen zeer enthousiastmerend. Het maakt dat je zin hebt om gelijk aan de slag te gaan. Ik ben er ook van overtuigd dat de CRA niet alleen voor cliënten maar zeker ook voor de behandelaren een zeer prettige methode is. Het contact richt zich veel meer op wat er goed gaat en wat positief is. Het idee dat er eerst een goed en belonend alternatief moet zijn voordat iemand daadwerkelijk kan stoppen met gebruik spreekt me ook erg aan. Bij Plan Morgen komen veel mensen die nog (volop) maatschappelijk actief zijn maar wel problemen ondervinden door hun middelengebruik. Desondanks is dit gebruik vaak wel wat hen helpt de dag door te komen. Als het middel weg wordt gehaald zonder een alternatief te hebben, is een verandering in gedrag, het niet gebruiken, niet realistisch. Het op zoek gaan naar alternatieve bekrachtigers is naar mijn idee een zeer belangrijk en krachtig onderdeel van de CRA. Door de training van Hendrik Roozen heb ik (weer) scherp waar het in de CRA om draait en hoe de verschillende elementen toegepast kunnen worden.

Elianne Stout, Coach / Toegepast Psycholoog, Plan Morgen Arnhem

Binnen de forensische sector is werken met beloningen (bekrachtigers) niet gebruikelijk. Toch ben ik door het volgen van de CRA training in december 2011 nog meer overtuigd geraakt van de toepasbaarheid en werkzaamheid van deze methodiek binnen het forensische werkveld. Hendrik Roozen dacht met ons mee over de implementatie en zo kwamen er allerlei creatieve oplossingen op tafel. Door de sterke wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van CRA, kan wat mij betreft ook het forensische veld niet achterblijven.

Irene Dijkman, GZ-psycholoog, forensisch psychiatrische afdeling Pro Persona

Ik heb in december 2011 de workshop CRA gevolgd bij Hendrik Roozen. Wat mij aanspreekt in de CRA methodiek is dat de cliënt met zijn hulpvraag centraal staat. Ook de belangrijke positieve bekrachtiging vanuit de hulpverlener is er een waarvan ik overtuigd ben dat deze noodzakelijk is t.a.v. het behalen van gestelde behandeldoelen. Daarnaast is de CRA methodiek een gestructureerde en overzichtelijk lijdraad voor mij als hulpverlener. Dit alles is wetenschappelijk onderbouwd en heeft zijn nut bewezen in de praktijk. Tenslotte is de manier waarop de workshop wordt gegeven overzichtelijk en duidelijk waarin de passie en kennis van Hendrik inspirerend op mij heeft gewerkt, zodanig dat ik mij verder ga verdiepen in CRA.

Richard Korenhof, Groepstrainer deeltijd Poli-en dagkliniek ‘het Dok’ Rotterdam.

Ik heb de training van 23-25 april 2013 in Eindhoven als zeer informatief en boeiend ervaren. De CRA methodiek is zeer goed te gebruiken in de praktijk. De sterke kant van de CRA is dat hij dicht bij de cliënt en zijn of haar omgeving blijft.

Gerard Rikken, jeugdbehandelaar Iriszorg.

De CRA training van 23-25 april 2013 in Eindhoven heb ik als zeer interessant en leerzaam ervaren. Het was een grote hoeveelheid theorie, maar door de afwisseling van onderzoeksresultaten, filmpjes en interactief bezig zijn was het voor mij goed in balans. Ben nu veel aan het oefenen om het geleerde in de praktijk te brengen en met succes. Vooral het verlies voor je eigen rekening nemen en de succeservaringen de cliënt toekennen werkt erg goed.

Gita Donkers, Senior sociotherapeut dagbehandeling MFE Eindhoven, Novadic-Kentron.

Scroll naar boven