Disclaimer

De informatie die wordt verstrekt op www.communityreinforcement.com betreft een dienst voor persoonlijk en voor niet-commercieel gebruik. Ondanks dat de auteurs zorgvuldigheid hebben betracht bij de accuratesse en het up-to-date houden van de informatie, wordt u deze aangeboden zonder enige garantie van welke aard ook. Gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. In geen geval kan Roozen & Meyers Consultancy aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie of voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website. Roozen & Meyers Consultancy behoudt zich uitdrukkelijk het recht om gedeelten van pagina's of het gehele aanbod, zonder aankondiging vooraf, te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te publiceren. Zonder onze toestemming mag u geen elektronische link naar een pagina van deze website aanmaken. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan of tenzij krachtens geldende wetgeving mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niets op deze website worden gekopieerd.

Scroll naar boven