CRA

Om gecertificeerd te worden als CRA therapeut/codeerder is het van belang een 'arangement' te kiezen uit onderstaande CRA procedures.

Het wordt aanbevolen om het volgende boekte gebruiken voor het vormgeven van de procedures:

Roozen, H.G., Meyers, R.J. & Smith J.E (2012). Community Reinforcement Approach: Klinische procedures voor de behandeling van alcohol- en drugverslaving. Utrecht: Bohn Stafleu & van Loghum.

In dit boek is een checklist opgenomen die als leidraad dient voor een beoordelaar. De gekozen procedures dienen vanaf 1 januari 2014 met een 'goed' te worden beoordeeld voordat tot een 'akkoord' kan worden overgegaan.

1. Algemene procedures die gelden voor alle CRA therapeuten

(1) Overzicht/introductie geven van CRA (Procedure 1).

(2a) Functionele Analyse (initiële assessment van middelengebruik), OF

(2b) Functionele Analyse van Pro-Sociaal gedrag (allen Procedure 2).

(3) Tevredenheidslijst (TvL) (Procedure 1).

(4) Het opmaken van een behandelplan met bijbehorende behandeldoelen met behulp van de TvL, en dient verder te bestaan uit minstens één doel met de bijbehorende strategie en tijdspad (huiswerk) (Procedure 1).

(5a) Communicatievaardigheden (Procedure 3) OF

(5b) Middelen Weigeren (Procedure 7).

(6) Probleemoplossende Vaardigheden (Procedure 4).

2. Aanvullende CRA procedures voor degenen die met koppels werken (systeemrelatie)

(7) CRA Relatietherapie (met daarin de volgende procedures) (Procedure 11):

- Tevredenheidlijst met uw relatie (TvL-R).

- Formulier met ‘Een Ideale Relatie'.

- Formulier om Dagelijkse Aardig te Zijn

- Communicatievaardigheden met een koppel

- Onderhandeling en doelen stellen.

[Opmerking: vaak zijn twee of meerdere sessies nodig om deze procedures te demonstreren].

3. Aanvullende CRA procedures voor degenen die NIET met koppels werken

Tenminste twee van het volgende (met bijbehorende subprocedures):

(8a) Communicatievaardigheden (Procedure 3) OF

(8b) Middelen weigeren (Procedure 7) (de procedure die bij algemene procedures nog niet is meegeteld).

(9) Sobriety Sampling (Periode van abstinentie/moderatie/etc.) (Procedure 6).

(10) Terugval Management (Procedure 9).

(11) Sociaal netwerk (Procedure 5).

(12) Plezierige activiteiten  en systematisch aanmoedigen (Procedure 8; deze moeten beiden aan bod komen).

(13)  Medicatie (Procedure 10).

[Opmerking: vaak zijn twee of meerdere sessies nodig om deze procedures te demonstreren].

Richtlijnen

Er zijn een aantal richtlijnen voor het aanbieden van DSRs:

• Het gaat om een opname met een patiënt (gesprek) om zowel de toegepaste CRA procedure alsmede de klinische vaardigheden te toetsen.

• De gesprekken hoeven niet per definitie met één patiënt plaats te vinden; er mogen gesprekken met verschillende patiënten worden opgenomen ten behoeve van de certificering. Het doel is een CRA procedure beoordeling.

• Het is van belang om per keer slechts één nieuwe DSR op te nemen en aan te bieden, en pas dan als de voorgaande DSR ook daadwerkelijk is beoordeeld. Op deze wijze kunnen aanbevelingen naar aanleiding van de laatste DSR worden meegenomen bij nieuwe opnames.

• De DSRs die aangeboden worden dienen recent te zijn opgenomen met inachtneming van het voorgaande punt.

• Simulaties (in de vorm van rollenspelen met (collega) hulpverleners of  anderen) zijn niet toegestaan.

• Voor een correcte afhandeling en beoordeling van de DSRs is het van belang dat deze via het beveiligde upload-systeem gekoppeld aan deze website worden aangeboden. Bij het uploaden van de DSR wordt ook een volledig ingevulde checklist ingeleverd (online-document via applicatie) zodat een onafhankelijke codeerder volledige informatie over het gesprek heeft en tot een beoordeling kan komen.

• Voor de voorwaarden wordt u verwezen naar de webapplicatie www.TxIntegrity.com

 

Scroll naar boven