Supervisie/certificering

Met de introductie van CRA ontstond tevens de uitdaging om te zorgen dat therapeuten op dezelfde authentieke manier de behandeling aanbieden. Het volgen van een eenmalige workshop kan leiden tot het onnauwkeurig reproduceren of beschrijven van de CRA principes. Therapeuten zijn vaak geneigd om af te wijken van de wijze waarop een bepaalde methode toegepast dient te worden. Als er überhaupt supervisie wordt gegeven, dan gebeurt dat vaak op subjectieve wijze. Door te klikken op een van de onderstaande pdf-iconen kan een document worden gedownload die op het onderwerp van supervisie en werkbegeleiding verder ingaat.

Om CRA/FT integer uit te voeren, is het nodig dat de therapeut de visie en het brede pallet aan procedures adequaat en integer inpast in de CRA/FT behandeling. Dat betekent dat de afzonderlijke behandelcomponenten zorgvuldig uitgevoerd dienen te worden en dat daaraan niet zomaar geheel andere of nieuwe procedures worden toegevoegd. De therapeut kan deze gesprekken met een patient registreren door middel van zogenaamde Digital Session Recordings (DSRs), een audio-opname van de sessie. Alhoewel een video opname een beter overzicht geeft van de interactie tussen patient en therapeut, en met name non-verbale aspecten zichtbaar maakt, blijkt de meerwaarde van video opnames boven hedendaagse audio opnames relatief beperkt. Er is veel ervaring met het alleen vastleggen van audio opnames en met de kwaliteit van de huidige technologie, waarbij opnames kunnen worden gemaakt die vrijwel ruisvrij zijn, kan zeer nauwkeurig een beoordeling plaatsvinden. Bovendien is een audio opname eenvoudiger te organiseren en blijkt het minder belastend tijdens een gesprek te zijn.

De DSRs werken volgens een indeling met een MP-3 format. MP-3 is een standaardcodering en indeling die het meest frequent wordt gebruikt voor audio-opslag.

Roozen & Meyers Consultancy levert digitale spraak-recorders zodat therapeuten hoge kwaliteit opnames van hun gesprekken kunnen maken en deze snel, gemakkelijk, en veilig kunnen aanbieden voor een beoordeling. De spraak-recorders hebben inmiddels tenminste 2 GB ingebouwd geheugen, een MP-3-indeling, USB 2.0-aansluiting en ze zijn klein en handzaam qua formaat.

De digitale spraak-recorders hebben een mini USB poort waarmee de opnames gemakkelijk en snel naar een PC kunnen worden overgedragen om ze vervolgens up te loaden.

De DSRs kunnen worden aangeboden ten behoeve van het certificeringsproces. Om het aanbieden en beoordelen van DSRs zo veilig mogelijk te realiseren is er een speciaal beschermde website beschikbaar. U kunt zich hiervoor aanmelden door hier te klikken. Bij het aanmelden dient u aan te vinken dat u akkoord gaat met de voorwaarden. Deze voorwaarden zijn elders terug te vinden. Aan de hand van een DSR en een CRA Procedure Checklist, waarin aangegeven kan worden welke procedures zijn toegepast, wordt door een onafhankelijk beoordelaar (codeerder) een beoordeling gegeven van de toegepaste CRA procedures (dubbel-blind). Hierbij wordt gelet op de kwaliteit van de verschillende procedures (integriteit), alsmede welke gebruikt hadden kunnen worden (of wenselijk waren) in de desbetreffende situatie. Een overzicht van de procedures is hieronder terug te vinden. Een codeerder scoort de afzonderlijke onderdelen waarop getoetst wordt en schrijft een narratief. Deze bevindingen worden vervolgens automatisch weer teruggekoppeld aan de therapeut. De status van de beoordeling van de DSR is via een eigen persoonlijke pagina - na inloggen -telkens in te zien. Ook wordt automatisch een statusverandering, bijvoorbeeld wanneer de beoordeling is gerealiseerd, via email verzonden aan de supervisant. Op welk emailadres alle correspondentie wordt gevoerd kan de supervisant zelf kiezen (bijvoorbeeld een privé emailadres). Een ander belangrijk voordeel is dat de DSR ook terug te horen is als de beoordeling daar aanleiding voor geeft. Als uiteindelijk een vastgesteld aantal CRA procedures als voldoende worden beoordeeld kan worden overgegaan tot certificering.

 

A/CRA/FT hanteert een specifieke herkenbare incrementele opleidingsstructuur. In onderstaande piramide wordt weergegeven hoe deze opleidingsstructuur is opgebouwd:

  1. In de eerste stap, onderaan de piramide, wordt deelgenomen aan een A/CRA/FT workshop. Een vereiste is om tenminste 12-16 uur aan een workshop te hebben deelgenomen (certificaat). In deze workshop wordt de theorie, de wetenschappelijke evidentie, alsmede de belangrijkste behandelonderdelen, behandeld en geoefend door middel van rollenspelen. Na deze inleiding kunnen de A/CRA/FT procedures in de praktijk worden toegepast.
  2. Om daadwerkelijk vast te stellen of de procedures adequaat worden uitgevoerd kunnen gesprekken worden geregistreerd; de zogenaamde Digital Session Recordings (DSRs). Deze audio opnames worden dubbelblind aangeboden aan een codeerder, een onafhankelijke beoordelaar. Dit gebeurt digitaal via de applicatie TxIntegrity. De beoordeling vindt plaats aan de hand van criteria opgenomen zoals in de Scorehandleiding A/CRA. Een soortgelijke manual is beschikbaar voor CRAFT. De geregistreerde gesprekken (DSRs) worden - in eerste instantie - zelf geselecteerd door de therapeut, die ook zelf bijvoorbeeld het CRA arrangement aan behandelonderdelen vaststelt. Als alle A/CRA/FT behandelonderdelen adequaat worden uitgevoerd, zullen er per individuele therapeut ongeveer 8--12 DSRs nodig zijn om te voldoen aan de eisen om gecertificeerd te worden. Een dergelijk certificeringstraject kan in een tijdsbestek van doorgaans 3 tot 6 maanden plaatsvinden.
  3. De derde stap omvat een route van A/CRA/FT therapeut tot A/CRA/FT supervisor. Het is hier een vereiste dat de A/CRA/FT therapeut zelf al geregeld DSRs beoordeeld (via RMC), door te acteren als codeerder (via een overeenkomst met RMC). Een formeel onderdeel van de opleiding bestaat uit het DSRs beoordelen van supervisanten (minimaal 5 opnames), waarbij deze DSRs tevens door een andere onafhankelijke codeerder worden beoordeeld om een zogenaamde ‘inter-beoordelaars betrouwbaarheid' vast te stellen (> 80% per DSR). De beoordelingen vinden ook hier plaats  aan de hand van de Scorehandleiding A/CRA. Alle nieuwe supervisoren dienen vooraf alle A/CRA/FT procedures te laten beoordelen (in plaats van alleen arrangement), alvorens tot de vaststelling van de  ‘inter-beoordelaars betrouwbaarheid' te komen. Dit om voldoende aantoonbare kwaliteit in huis te hebben met betrekking tot het volledige pakket aan A/CRA/FT procedures in de kennisoverdracht met therapeuten. Daarnaast dienen tenminste 4 DSRs van een supervisiegesprek te worden opgenomen (of in overleg met RMC 'on the job'). Deze bestaan uit een arrangement van individuele- en groepsgesprekken met therapeuten/teams en het verzorgen van werkbegeleiding. De supervisor dient idealiter al betrokken te zijn bij de training om de deelnemer(s) te leren kennen die door hem/haar supervisie/werkbegeleiding gaan ontvangen.
  4. In de volgende stap van de piramide wordt de supervisor tevens een expert in het geven van A/CRA/FT trainingen. In eerste instantie volgen zij een aantal A/CRA/FT trainingen om vervolgens onderdelen zelf te presenteren. Deze trainingen kunnen in binnen- en buitenland plaatsvinden. Een voorwaarde is dat kandidaten goed Engels spreken.

CRA Certificering Hierarchie

5. Associate:

 

4.Certificering CRA trainer:

3.Certificering CRA supervisor:

2.Certificering CRA therapeut/codeerder:

1.Certificering CRA training:

CRA Werkbegeleiding op on-site werklocaties

CRA Supervisie document

Scroll naar boven