ACRA

Aanvullende procedures om het CRA protocol uit te breiden tot ACRA in het kader van certificering

Er gaat in de loop van 2015 een overgangsregeling in werking om naast een certificaat van CRA therapeut, deze uit te breiden met die van een ACRA therapeut certificaat. Hiertoe zijn enkele aanvullende procedures om tot een ACRA certificering te komen. Uiteraard dienen deze aanvullende procedures met adolescenten plaats te vinden. Simulaties (in de vorm van rollenspelen met hulpverleners of volwassen patiƫnten) zijn ook hier niet toegestaan. De volgende aanvullende ACRA procedures dienen te worden toegevoegd aan het bestaande CRA repertoire en dienen te worden aangeboden voor beoordeling:

  • ACRA introductie
  • Agressiemanagement
  • Ouder/verzorger sessies, introductie, overzicht en motivatie (2x)
  • Ouder/verzorger adolescent relatie sessie (2x)

 

Scroll to top