ACRA

Om gecertificeerd te worden als ACRA therapeut/codeerder is het van belang een te kiezen uit onderstaande ACRA procedures.

Het wordt aanbevolen om het volgende boekte gebruiken voor het vormgeven van de procedures:

Roozen, H.G., Meyers, R.J. & Smith J.E (2012). Community Reinforcement Approach: Klinische procedures voor de behandeling van alcohol- en drugverslaving. Utrecht: Bohn Stafleu & van Loghum.

In dit boek is een checklist opgenomen die als leidraad dient voor een beoordelaar. De gekozen procedures dienen vanaf 1 januari 2014 met een 'goed' te worden beoordeeld voordat tot een 'akkoord' kan worden overgegaan.

 

1. Algemene procedures die gelden voor alle ACRA therapeuten

(1) Overzicht/introductie geven van ACRA (Procedure 1).

(2a) Functionele Analyse (initiële assessment van middelengebruik), OF

(2b) Functionele Analyse van Pro-Sociaal gedrag (allen Procedure 2).

(3) Tevredenheidslijst (TvL-adolescenten versie) (Procedure 1).

(4) Het opmaken van een behandelplan met bijbehorende behandeldoelen met behulp van de TvL, en dient verder te bestaan uit minstens één doel met de bijbehorende strategie en tijdspad (huiswerk) (Procedure 1).

(5a) Communicatievaardigheden (adolescent en ouder/verzorger; Procedure 3)

(6) Probleemoplossende Vaardigheden (adolescent en ouder/verzorger; Procedure 4).

        (7)  Agressie Management.

2. Aanvullende ACRA procedures  (deel 1)

(8) Alleen ouder/verzorger: overzicht, relatieopbouw en motivatie

       - Gaf overzicht van A-CRA

       - Sprak positieve verwachtingen uit

       - Besprak de onderzoeksbevindingen m.b. t. de opvoedingstechnieken

       - Identificeerde bekrachtigers van ouder/verzorger

       - Hield het gesprek (over de adolescent) positief

        (9) Relatievaardigheden van adolescent en ouder/verzorger (gezinssessie)

      - Drie Positieve Dingen

     -  Relatietevredenheidslijst

     - Registratieformulier ‘Om dagelijks aardig te zijn’

     - Communicatievaardigheden

     - Probleemoplossende Vaardigheden

[Opmerking: vaak zijn twee of meerdere sessies nodig om deze procedures te demonstreren].

3. Aanvullende ACRA procedures (deel 2)

Tenminste twee van het volgende (met bijbehorende subprocedures):

(8a) Middelen weigeren (Procedure 7) .

(9) Sobriety Sampling (Periode van abstinentie/moderatie/etc.) (Procedure 6).

(10) Terugval Management (Procedure 9).

(11) Sociaal netwerk (Procedure 5).

(12) Plezierige activiteiten  en systematisch aanmoedigen (Procedure 8; deze moeten beiden aan bod komen).

(13)  Medicatie (Procedure 10).

        [Opmerking: vaak zijn twee of meerdere sessies nodig om deze procedures te demonstreren].

 

Richtlijnen

Er zijn een aantal richtlijnen voor het aanbieden van DSRs:

• Het gaat om een opname met een patiënt (gesprek) om zowel de toegepaste (A)CRA procedure alsmede de klinische vaardigheden te toetsen.

• De gesprekken hoeven niet per definitie met één patiënt plaats te vinden; er mogen gesprekken met verschillende patiënten worden opgenomen ten behoeve van de certificering. Het doel is een (A)CRA procedure beoordeling.

• Het is van belang om per keer slechts één nieuwe DSR op te nemen en aan te bieden, en pas dan als de voorgaande DSR ook daadwerkelijk is beoordeeld. Op deze wijze kunnen aanbevelingen naar aanleiding van de laatste DSR worden meegenomen bij nieuwe opnames.

• De DSRs die aangeboden worden dienen recent te zijn opgenomen met inachtneming van het voorgaande punt.

• Simulaties (in de vorm van rollenspelen met (collega) hulpverleners of  anderen) zijn niet toegestaan.

• Voor een correcte afhandeling en beoordeling van de DSRs is het van belang dat deze via het beveiligde upload-systeem gekoppeld aan deze website worden aangeboden. Bij het uploaden van de DSR wordt ook een volledig ingevulde checklist ingeleverd (online-document via applicatie) zodat een onafhankelijke codeerder volledige informatie over het gesprek heeft en tot een beoordeling kan komen.

• Voor de voorwaarden wordt u verwezen naar de webapplicatie www.TxIntegrity.nl

 

Aanvullende procedures om het CRA protocol uit te breiden tot ACRA in het kader van certificering

Er is naast bovenstaand opleidingstraject een overgangsregeling in werking om naast een certificaat van CRA therapeut, deze uit te breiden met die van ACRA. Hiertoe zijn enkele aanvullende procedures om tot een ACRA certificering te komen. Uiteraard dienen deze aanvullende procedures met adolescenten en diens ouders/verzorgers plaats te vinden. De volgende aanvullende ACRA procedures dienen te worden toegevoegd aan het bestaande CRA repertoire en dienen te worden aangeboden voor beoordeling:

  • ACRA introductie
  • Agressiemanagement
  • Ouder/verzorger sessies, introductie, overzicht en motivatie (2x)
  • Ouder/verzorger adolescent relatie sessie (2x)

 

Scroll naar boven