Organisatie

Roozen & Meyers Consultancy is een samenwerking van Hendrik G. Roozen en Robert J. Meyers. Roozen & Meyers Consultancy is opgericht om de Community Reinforcement Approach in Europa te bevorderen en te implementeren. Naast de verslavingszorg worden CRA/FT in toenemende mate toegepast in andere werkvelden zoals de GGZ, maatschap-pelijke opvang, forenische zorg en woonbegeleidingsvormen.

De afgelopen jaren heeft Hendrik G. Roozen verschillende empirische onderzoeken verricht naar CRA en is in 2005 gepromoveerd op dit onderwerp. Robert J. Meyers, Ph.D. & Associates - waarvan Hendrik G. Roozen staflid is - heeft besloten om het aantal CRA trainingen uit te breiden en het gedachtegoed van deze bewezen effectieve behandeling breder te gaan verspreiden. CRA is een effectieve behandeling gebleken voor volwassenen (CRA), voor adolescenten (A-CRA) en tevens is bewezen dat CRA een ondersteunende interventie is voor bezorgde familieleden en andere betrokkenen die samenleven met iemand die middelen misbruikt en behandeling weigert (CRAFT).

De Community Reinforcement Approach is gebaseerd op de operante conditionering-theorie van B.F. Skinner en is 40 jaar geleden ontwikkeld door George Hunt en Nathan Azrin. Deze benadering behelst de interactie tussen het individu en zijn omgeving, met name de wijze waarop de omgeving een positieve of negatieve respons afgeeft als reactie op gedragingen. Nadat met groot succes twee oorspronkelijke CRA onderzoeken zijn uitgevoerd met patienten die in een klinische omgeving waren opgenomen, heeft prof. dr. Robert J. Meyers vervolgens poliklinische procedures voor CRA ontwikkeld. Hij heeft onder meer diverse vragenlijsten ontwikkeld om CRA toepasbaar en toegankelijk te maken voor hulpverleners in de verslavingssector. Robert Meyers heeft samen met prof. dr. Jane Ellen Smith het eerste boek geschreven waarin tot in detail staat beschreven hoe CRA dient te worden toepgepast. Sinds de eind jaren tachtig heeft Robert J. Meyers, Ph.D. & Associates meer dan 100 trainingen wereldwijd verzorgd.

Scroll naar boven