Accreditatie

Hieronder is een beschrijving van de CRA workshop weergegeven die gebruikt kan worden om accreditatie aan te vragen.

  • De CRA training is een inleidende workshop gericht op het vergroten van de wetenschappelijke kennis en praktische vaardigheden van de deelnemers om op een gedragsmatige wijze patiëntenzorg te kunnen leveren aan de hand van het operante leertheoretische paradigma, waarop CRA is gebaseerd.
  • Daarnaast worden alle relevante interventies zoals die binnen CRA worden toegepast gedetailleerd besproken en (deels) geoefend aan de hand van vignetten.
  • Deelname aan de training heeft als doelstelling om: (1) het operante theoretisch raamwerk te begrijpen waarop CRA is gebaseerd en de historische achtergronden te illustreren; (2) kennis te verwerven over ‘evidence based' interventies; (3) neurobiologische achtergronden inzichtelijk te maken; (4) CRA werkwijze te begrijpen (gerichtheid op bekrachtigers van de patiënt); (5) CRA vaardigheidstrainingen te oefenen in de vorm van rollenspelen; (6) rol van middelengebruik en prosociale gedragingen systematisch uit te vragen en te oefenen aan de hand van functieanalyses; kennisniveau te vergroten inzake interventiemogelijkheden bij de partner-relatie/ouder-kind relatie en sociale netwerk modificatie.
  • De training is gericht op hulpverleners die in de patiëntenzorg werkzaam zijn en ondersteunende medewerkers (receptie, werk en financiële consulenten).
  • De groepsgrootte bedraagt maximaal 20 deelnemers per training.
  • De inleidende training duurt 2½ dag en in totaal 16 uur (2 keer 6 uur en 1 keer 4 uur).
  • Ter voorbereiding is het prettig als deelnemers het vertaalde handboek hebben bestudeerd, met als titel: Handboek voor de behandeling van alcoholverslaving: de Community Reinforcement Approach van R.J. Meyers & J.E. Smith, uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum (ISBN / 9789031352883).
Scroll naar boven