CRAFT

Om gecertificeerd te worden als CRAFT therapeut/codeerder is het verplicht om onderstaande negen CRAFT procedures te demonstreren.

Het wordt aanbevolen om het volgende boekte gebruiken voor het vormgeven van de procedures:

Roozen, H.G., Meyers, R.J. & Smith J.E (2015). Community reinforcement and family training (CRAFT): Klinische procedures voor het trainen van familieleden van problematische alcohol- en druggebruikers. Utrecht: Bohn Stafleu & van Loghum.

In dit boek is een checklist opgenomen die als leidraad dient voor een beoordelaar.

1. Algemene procedures die gelden voor alle CRAFT therapeuten

(1) Introductie en motivationele strategieën (inductie)

(2) Functionele Analyse van Middelen Gebruik IP

(3) Communicatievaardigheden

(4) Het geven van positieve bekrachtiging (IP)

(5) Probleemoplossende Vaardigheden

(6) Time-out (inhouden) van positieve bekrachtiging

(7) Natuurlijke Consequenties van Middelen Gebruik IP

(8) CSOs helpen in het verbeteren van kwaliteit van leven

(9) In behandeling krijgen van de IP (uitnodigen voor behandeling)

2. Optionele CRAFT procedure

(10)Voorzorgsmaatregelen huiselijk geweld *[noodzakelijk als dreiging bestaat]

Richtlijnen

Er zijn een aantal richtlijnen voor het aanbieden van DSRs:

• Het gaat om een opname met een CSO (gesprek) om zowel de toegepaste CRAFT procedure alsmede de klinische vaardigheden te toetsen.

• De gesprekken hoeven niet per definitie met één CSO plaats te vinden; er mogen gesprekken met verschillende CSOs worden opgenomen ten behoeve van de certificering. Het doel is een CRAFT procedure beoordeling.

• Het is van belang om per keer slechts één nieuwe DSR op te nemen en aan te bieden, en pas dan als de voorgaande DSR ook daadwerkelijk is beoordeeld. Op deze wijze kunnen aanbevelingen naar aanleiding van de laatste DSR worden meegenomen bij nieuwe opnames.

• De DSRs die aangeboden worden dienen recent te zijn opgenomen met inachtneming van het voorgaande punt.

• Simulaties (in de vorm van rollenspelen met (collega) hulpverleners of  anderen) zijn niet toegestaan.

• Voor een correcte afhandeling en beoordeling van de DSRs is het van belang dat deze via het beveiligde upload-systeem gekoppeld aan deze website worden aangeboden. Bij het uploaden van de DSR wordt ook een volledig ingevulde checklist ingeleverd (online-document via applicatie) zodat een onafhankelijke codeerder volledige informatie over het gesprek heeft en tot een beoordeling kan komen.

• Voor de voorwaarden wordt u verwezen naar de webapplicatie www.TxIntegrity.nl

 

Scroll naar boven