Portfolio

Deze portfolio is opgesteld als een overzicht van een greep uit de CRA/FT werkzaamheden die momenteel in Nederland plaatsvinden. In Novadic-Kentron wordt CRA momenteel op verschillende locaties uitgezet, zoals de MFE in Tilburg.  In IrisZorg vindt er momenteel een omslag plaats en is CRA leidend op tal van locaties. Voorts wordt CRA toegepast binnen andere GGZ, forensische en verslavingsinstellingen in Nederland zoals Centrum Maliebaan te Utrecht.

Novadic-Kentron

Verdere uitrol CRA bij Novadic-Kentron

Novadic-Kentron, de instelling voor verslavingszorg in Noord-Brabant, heeft zich tot doel gesteld om CRA (Community Reinforcement Approach) in de hele organisatie als leidende behandelmethode te implementeren. Na de succesvolle toepassing van CRA in de regio Midden-Brabant (regio Tilburg), is besloten dat de implementatie nu ook gaat plaatsvinden in West-Brabant (Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda en omgeving). In de regio Midden-Brabant is op 1 september 2009 de CRA-implementatie van start gegaan.

Na een tweedaagse training voor alle behandelaren en de nodige voorbereidingen door de projectgroep, zijn sindsdien alle nieuwe poliklinische cliënten geïndiceerd voor een CRA-behandeling. Dit betekende dat er hard gewerkt is aan het "opschonen" van de caseload van medewerkers: dossiers moesten worden afgesloten en alle medewerkers moesten zich de nieuwe behandelmethode in de praktijk eigen maken. Dat is niet gegaan met een simpele omzetting van een schakelaar, maar vergde tijd en inspanning. CRA-supervisie was en is hiervoor van groot belang. Behandelaren brengen hierin de te behandelen cliënt ter sprake om zich kritisch te laten bevragen door de supervisor en door collega's. Ook het oefenen in de vorm van een rollenspel is een vast en waardevol onderdeel. Het heeft ertoe geleid dat de behandelaren een werkbare caseload hebben gekregen, waardoor ze in staat zijn om cliënten in voldoende mate kunnen behandelen volgens de CRA-aanpak, met korte doorlooptijden en huisbezoeken. Zowel in het traject van intake, indicatiestelling en follow-upbesprekingen heeft de CRA-behandeling alle aandacht.

Nu de uitrol van CRA in de regio Midden-Brabant een succes is, zal CRA ook worden geïmplementeerd in de regio West-Brabant. In de regio Midden-Brabant zal de CRA-aanpak bovendien worden uitgebreid naar de klinische afdelingen.

Voor meer informatie over de implementatie van CRA bij Novadic-Kentron, kan contact worden opgenomen met: Maaike Habra, projectcoördinator CRA, Research & Development, te Vught.
Telefoon (076) 523 63 00 (Breda)
E-mail: maaike.habra@novadic-kentron.nl

Door op de link te klikken kunt u een pdf file bekijken waarin meer te vinden is over de invoering van CRA in Novadic-Kentron. File Novadik-Kentron

IrisZorg

Invoering van CRA leidt tot positieve behandeluitkomsten.

Op 14 Juni 2010 jl. heeft de Raad van Bestuur van IrisZorg ingestemd met het onderzoeksrapport over de invoering van CRA. De bevindingen zijn gebaseerd op de eerste resultaten van de polikliniek in Ede. In het tijdvak 2008-2010 is een grote verbetering te zien in termen van tevredenheid, houding van de medewerkers, ervaren kennis en deskundigheid én er wordt efficiënter gewerkt. Ook is de patiënttevredenheid hoog te noemen. De volgende effecten worden gerapporteerd:

  • Het gemiddeld aantal screenings per week is toegenomen;
  • De gemiddelde duur van de behandeling is afgenomen;
  • Het aantal no-shows per patiënt is verminderd;
  • Het aantal agressie-incidenten is afgenomen (methadon uitgifte)
  • De drop-out is gedaald.

Er wordt geconcludeerd dat de tweedaagse CRA training een goede start is om met CRA aan de slag te gaan, maar voor de toepassing van CRA in de behandelpraktijk lijkt meer scholing in de methodiek wenselijk en noodzakelijk. In de verdere implementatie wordt dan ook de werkbegeleiding ingezet en gecontinueerd om de methode goed in het dagelijkse werk te implementeren. Hiertoe worden recentelijk ook mensen intern opgeleid. Daarnaast worden de inzet op training en supervisie geïntensiveerd. De resultaten geven voldoende ankerpunten om CRA verder binnen IrisZorg uit te rollen. Momenteel vindt dat plaats op verschillende locaties (poliklinieken) in de achterhoek en Liemers. Binnenkort gaan meer locaties van start.

Peter Klapwijk, SPV-er en trajectbegeleider in Ede vertelde 28 Oktober 2010 jl. tijdens de evaluatiebijeenkomst in Zelhem over zijn persoonlijke ervaring met CRA. "Het voelt als een warm bad. Niet alleen cliënten maar ook medewerkers krijgen een veel positievere insteek, ze delen zelfs complimentjes naar elkaar uit." Hij vervolgt: "Je hebt beloning nodig om verandering op gang te brengen. Bij chronisch verslaafden is het beloningssysteem in de war. Je moet daarom goed zoeken naar alternatieve manieren van belonen. Daar zijn geen regels voor: de kunst is om zo'n vertaling te maken dat het bij de patiënt past. En het leuke is dat je nooit met lege handen staat: er is altijd iets dat werkt."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry Janssen via afdeling Kronenburgsingel 545 te Arnhem.

email: h.janssen@iriszorg.nl

CRA in IrisZorg (Kampioen in Belonen: artikel Psy)

Voortgang Implementatie CRA in IrisZorg

Scroll naar boven