Onderzoek

In verschillende instellingen in Nederland, maar ook daar buiten, worden er aspecten van A/CRA/FT onderzocht om bijvoorbeeld de behandeleffecten te onderzoeken. Een recent artikel uit Japan is hiernaast weergegeven waarbij CRAFT bij familieleden van individuen met een autisme spectrumstoornis is onderzocht. Veelal worden de behandeleffecten uitgedrukt in termen van uitkomstmaten die te maken hebben met verbeteringen voor de patiënt zoals minder alcoholconsumptie, gezondheidswinst, toename in kwaliteit van leven en het spenderen van tijd in prosociale en recreatieve activiteiten. RMC onderschrijft het belang van onderzoek naar deze methodieken en kan daarin adviseren of praktisch ondersteuning bieden.

Scroll naar boven