Consultancy

Als zorgprocessen gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit door o.a. nieuwe zorginnovaties, zoals CRA/FT succesvol te implementeren, dient er een vloeiende samenwerking tussen alle schakels in het zorgproces te zijn. Vaak is er ook sprake is van budgetbewaking om te bereiken dat er zowel effectief, maar ook efficiënt, gewerkt kan worden. Vandaar dat er in toenemende mate een interesse is in het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en praktijk om enerzijds te zorgen voor een kwaliteitsverbetering en anderzijds voor lagere kosten. Om de implementatie van nieuwe ‘evidence based' behandelingen te bevorderen is het van groot belang om specifieke determinanten te isoleren die een sleutelrol vervullen in het succesvolle implementatie. Uitkomsten van een recente meta-analyse laat zien dat de mate van implementatie samenhangt met de nominale werkzaamheid van behandelingen. Een goede implementatie draagt dus bij aan de kwaliteit. Een intensief bestudeerde sleutelfactor omvat de attitudes van zorgprofessionals. In de overzichtsstudie van Walters, Matson, Baer, & Ziedonis (2005) bleek dat de effectiviteit van een training relatief beperkt is; het bleek dat op korte termijn een kennisvermeerdering, positieve attitude, en vertrouwen om met patiënten te werken werd gegenereerd. Om daadwerkelijk te zorgen dat er een lange termijn verandering plaatsvond in de therapiestijl was een uitgebreid repeterend contact, feedback op het handelen, supervisie en consultatie noodzakelijk. Roozen & Meyers Consultancy kan een bijdrage leveren aan complexe vraagstukken, zoals bijvoorbeeld CRA/FT opleiding en certificering van zorgprofessionals en zorglogistieke processen, in relatie tot de implementatie van CRA/FT door een jarenlange ervaring op het gebied van verslavingszorg, GGZ en andere werkvelden binnen- en buiten Nederland. Zie de portfolio als illustratie van de huidige activiteiten. Referentie: Walters ST, Matson SA, Baer JS, Ziedonis DM. Effectiveness of workshop training for psychosocial addiction treatments: a systematic review. J Subst Abuse Treat. 2005;29:283-293.

Scroll naar boven