Pyramide

CRA hanteert een specifieke herkenbare incrementele opleidingsstructuur. In onderstaande piramide wordt weergegeven hoe deze opleidingsstructuur is opgebouwd:

  1. In de eerste stap, onderaan de piramide, wordt deelgenomen aan een CRA workshop. Een vereiste is om tenminste 12-16 uur aan een workshop te hebben deelgenomen (certificaat). In deze workshop wordt de theorie, de wetenschappelijke evidentie, alsmede de belangrijkste behandelonderdelen, behandeld en geoefend door middel van rollenspelen. Na deze inleiding kunnen de CRA procedures in de praktijk worden toegepast.
  2. Om daadwerkelijk vast te stellen of de procedures adequaat worden uitgevoerd kunnen gesprekken worden geregistreerd; de zogenaamde Digital Session Recordings (DSRs). Deze audio opnames worden dubbelblind aangeboden aan een codeerder, een onafhankelijke beoordelaar. Dit gebeurt digitaal via de applicatie TxIntegrity. De beoordeling vindt plaats aan de hand van criteria opgenomen in de Scorehandleiding CRA. De geregistreerde gesprekken (DSRs) worden - in eerste instantie - zelf geselecteerd door de therapeut, die ook zelf het CRA arrangement aan behandelonderdelen vaststelt. Als alle CRA behandelonderdelen adequaat worden uitgevoerd, zullen er per individuele therapeut ongeveer 8-12 DSRs nodig zijn om te voldoen aan de eisen om gecertificeerd te worden als CRA therapeut. Een dergelijk certificeringstraject kan in een tijdsbestek van doorgaans 3 tot 6 maanden plaatsvinden.
  3. De derde stap omvat een route van CRA therapeut tot CRA supervisor. Het is hier een vereiste dat de CRA therapeut zelf al geregeld DSRs beoordeeld, door te acteren als codeerder (via een overeenkomst met RMC). Een formeel onderdeel van de opleiding bestaat uit het DSRs beoordelen van supervisanten (minimaal 5 opnames), waarbij deze DSRs tevens door een andere onafhankelijke codeerder worden beoordeeld om een zogenaamde ‘inter-beoordelaars betrouwbaarheid' vast te stellen (> 80% per DSR). De beoordelingen vinden ook hier plaats  aan de hand van de Scorehandleiding CRA. Een aanpassing die in 2014 zal gaan plaatsvinden is dat bij nieuwe supervisoren vooraf alle CRA procedures beoordeeld dienen te worden (in plaats van alleen arrangement), alvorens tot de vaststelling van de  ‘inter-beoordelaars betrouwbaarheid' te komen. Dit om voldoende aantoonbare kwaliteit in huis te hebben met betrekking tot het volledige pakket aan CRA procedures in de kennisoverdracht met therapeuten. Daarnaast dienen tenminste 4 DSRs van een supervisiegesprek te worden opgenomen (of in overleg met RMC 'on the job'). Deze bestaan uit een arrangement van individuele- en groepsgesprekken met therapeuten/teams en het verzorgen van werkbegeleiding. De supervisor dient idealiter al betrokken te zijn bij de training om de deelnemer(s) te leren kennen die door hem/haar supervisie/werkbegeleiding gaan ontvangen.
  4. In de volgende stap van de piramide wordt de supervisor tevens een expert in het geven van CRA trainingen. In eerste instantie volgen zij een aantal CRA trainingen om vervolgens onderdelen zelf te presenteren. Deze trainingen kunnen in binnen- en buitenland plaatsvinden. Een voorwaarde is dat kandidaten goed Engels spreken. Een document die deze stap beschrijft is in voorbereiding. In 2014 zal deze verschijnen.

CRA Certificering Hierarchie

5. Associate:

 

4.Certificering CRA trainer:

3.Certificering CRA supervisor:

2.Certificering CRA therapeut/codeerder:

1.Certificering CRA training:

Scroll to top