CRAFT

Bijna iedereen kent wel iemand in zijn of haar familie met een alcohol- of drugsprobleem. Deze mensen vinden het moeilijk om hulp te zoeken, in aanmerking genomen dat het doorgaans 6 tot 10 jaar duurt voordat deze individuen hulp zoeken, nadat ze begonnen zijn met alcohol of drugs. De negatieve gevolgen van het misbruik van alcohol of drugs beinvloedt de gezondheid en het (prive-)leven van familieleden. Met name de partners en ouders van verslaafden krijgen vaak last van depressies, angststoornissen, posttraumatisch stress syndroom en een lage eigenwaarde. Ook blijkt uit onderzoek dat zij vaak het slachtoffer zijn van agressie en geweld.

Er is een nieuwe behandelmethode ontwikkeld om partners te helpen bij 1) het herkennen van en veilig reageren op potentiele agressie en geweld, 2) het verbeteren van de communicatie met de misbruiker, 3) het verminderen van stress, 4) het verbeteren van hun zelfbeeld en 5) het motiveren van de misbruiker om deel te nemen aan een behandeling. Deze therapie wordt CRAFT genoemd (Community Reinformcement and Familiy Training) en is gebaseerd op CRA. De onderliggende theorie is de overtuiging dat omgevingsfactoren dé sleutel zijn tot het aan- of ontmoedigen van middelenmisbruik. CRAFT is onderwerp van uitgebreid onderzoek geweest waarbij de deelname van aanzienlijke drinkers varieerde van 64 % tot 86%. Met CRAFT worden gedragsvaardigheden en andere technieken aangeleerd die leiden tot persoonlijke onafhankelijkheid en het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de partner verbeteren.

De belangrijkste methoden van het CRAFT programma zijn: probleemgericht, vaardigheidstraining, actieve deelname tijdens de sessies door middel van rollenspelen en betrokken blijven tussen sessies door het uitvoeren van opdrachten.

Deze methoden zijn nodig om het gedrag van de CSO (concerned significant other; de ‘bezorgde belangrijke ander') te veranderen en gelijktijdig te leren om de misbruiker anders te motiveren, namelijk door het bekrachtigen van het niet-gebruiken en het negeren van gebruik om zo het misbruik van alcohol en drugs te doen afnemen. Als resultaat zullen er steeds meer perioden van abstinentie volgen en de misbruiker wordt gestimuleerd tot het deelnemen aan een behandeling wat de perioden van abstinentie verder verhoogt en dronken of high worden minder aantrekkelijk maakt. Bezien vanuit dit perspectief kunnen partners, familieleden en vrienden een belangrijke bijdrage leveren in het motiveren en steunen van de misbruiker.

Scroll to top